PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Zendingscommissie Zendingscommissie
Onze zendingscommissie bestaat uit 6 leden. Eén lid is tevens in de kerkenraad vertegenwoordigd. Bij de kerkenraadsvergaderingen brengt zij verslag uit van onze werkzaamheden en vraagt toestemming voor bepaalde zaken. We vergaderen vijfmaal per jaar.
Onze doelstelling is het helpen van mensen, vanuit Bijbels oogpunt.
In november doen we altijd mee met  de Nationale Voedselactie van Dorcas. We vragen de gemeenteleden en dorpsgenoten levensmiddelen of geld in te leveren. Hiervan worden pakketten gemaakt voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.
Ook organiseren we ieder jaar in december een wintermarkt. Dit is een gezellig samenzijn van ongeveer 2-3 uur, waarin de mensen een hapje kunnen eten, een gokje kunnen wagen of een steentje/balletje kunnen gooien. Ook is er vaak verkoop van zelfgemaakte artikelen. De markt wordt gehouden in de loods van Veenstra’s Constructie en Installatiebedrijf. De opbrengst komt geheel ten goede aan door ons uitgezochte goede doelen. Vaak zijn dit kleinschalige projecten, waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
Tien jaar geleden zijn we gestart met een koffieochtend voor 75-plussers uit onze dorpen, in it Tsjerkehûs. Dit werd erg gewaardeerd. Sindsdien is er in de wintermaanden, eens per maand, een gezellige koffieochtend. We beginnen elk seizoen met een heerlijke stamppotmaaltijd.
Enkele jaren geleden zijn we het project “Doarpsomtinkers” gestart.  Je wilt graag klaarstaan voor je buurtgenoten, maar je weet niet goed waarmee je kunt helpen tegenover je kunt wel een helpende hand gebruiken maar weet niet wie je hiervoor kunt vragen. Hiervoor hebben zich zowel hulpaanbieders als hulpvragers aangemeld. Mocht u hiervan (nog) niet op de hoogte zijn maar wel gebruik van willen maken, dit kan per email doarpsomtinkers@hotmail.com of per telefoon 341882.
Momenteel zijn Anja Veenstra, Gerrit Gillebaard, Anneke Zoodsma, Tini Tax en Monique Langhout de leden van de zendingscommissie.
.
 
terug
 
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.